Chỉ thị số 09/CT-UB của UBND Tỉnh Lạng Sơn

Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục - đào tạo năm học 2006-2007 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số/Ký hiệu: 09/CT-UB Người ký: Phùng Thanh Kiểm
Ngày ban hành: 25/08/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lạng Sơn Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 09/CT-UB của UBND Tỉnh Lạng Sơn V/v Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục - đào tạo năm học 2006-2007 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành ngày 25/08/2006 bỏi UBND Tỉnh Lạng Sơn


Xem chi tiết Chỉ thị 09/CT-UB tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 09/CT-UB của UBND Tỉnh Lạng Sơn