Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND Tỉnh Lạng Sơn

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
Số/Ký hiệu: 07/CT-UBND Người ký: Dương Thời Giang
Ngày ban hành: 4/8/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lạng Sơn Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND Tỉnh Lạng Sơn V/v Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 được ban hành ngày 4/8/2006 bỏi UBND Tỉnh Lạng Sơn


Xem chi tiết Chỉ thị 07/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND Tỉnh Lạng Sơn