Quy định về khám chữa bệnh cho trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc

Trại viên trong cơ sở giáo dục bắt buộc được đảm bảo về sức khỏe. Chính vì vậy, việc vận dụng nghiêm các quy định về khám chữa bệnh cho trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc luôn được chú ý.

Chế độ khám bệnh

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 02/2014/NĐ-CP, cơ sở giáo dục bắt buộc phải đảm bảo chế độ khám bệnh cho trại viên.

Theo đó, cơ sở giáo dục bắt buộc phải định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho trại viên và thường xuyên có biện pháp đề phòng dịch bệnh; thực hiện các biện pháp cai nghiện ma túy, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm cho trại viên.

Tiền khám, chữa bệnh thường xuyên hàng tháng cho mỗi trại viên được cấp tương đương với 02 kg gạo tẻ loại thường tính theo giá thị trường của từng địa phương.

Kinh phí tổ chức cai nghiện ma túy, điều trị HIV/AIDS cho trại viên theo định mức kinh phí mà Nhà nước cấp cho các cơ sở cai nghiện, trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an.

Xem thêm: Quy định về chế độ lao động của trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc


Chế độ chữa bệnh

Cở sở giáo dục bắt buộc thực hiện nghiêm các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 37 Nghị định 02/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

Trường hợp trại viên bị ốm thông thường

Trại viên bị ốm được điều trị tại cơ sở y tế của cơ sở giáo dục bắt buộc.

Trường hợp trại viên bị ốm nặng vượt quá khả năng điều trị tại cơ sở y tế của cơ sở giáo dục bắt buộc thì được đưa đi bệnh viện hoặc được đưa về gia đình để điều trị. Trường hợp trại viên được tạm đình chỉ để đưa về gia đình điều trị thì gia đình phải chi trả toàn bộ kinh phí khám, chữa bệnh cho trại viên.

Trường hợp bị ốm nặng cần điều trị lâu dài

Khi thuộc vào tình trạng này, cơ sở giáo dục bắt buộc phải đưa trại viên đến bệnh viện để điều trị. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày đưa đến bệnh viện, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc phải báo cáo Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và thông báo cho thân nhân của người đó. Kinh phí khám, chữa bệnh cho trại viên do ngân sách nhà nước cấp. 

Trong thời gian trại viên điều trị tại bệnh viện, cơ sở giáo dục bắt buộc có trách nhiệm chăm sóc và phối hợp với gia đình của trại viên chăm sóc họ. Cơ sở giáo dục bắt buộc có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, không để trại viên trốn hoặc vi phạm pháp luật.

Trường hợp có biểu hiện không bình thường về thần kinh

Trường hợp trại viên có biểu hiện không bình thường về thần kinh thì Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc có văn bản gửi Bệnh viện tâm thần trung ương theo khu vực, đồng thời, cử cán bộ đưa trại viên đến để giám định tâm thần. Bệnh viện tâm thần trung ương theo khu vực có trách nhiệm giám định cho trại viên theo đề nghị của Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc và có kết luận bằng văn bản để làm thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bị thương do tai nạn lao động, thiên tai, hỏa hoạn

Trại viên khi ở trong trường hợp này sẽ được Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc làm các thủ tục để thực hiện chế độ trợ cấp theo quy định.

Lưu ý: Thời gian trại viên điều trị bệnh được tính vào thời gian chấp hành quyết định. Một ngày điều trị bệnh được tính bằng một ngày chấp hành quyết định.

Xem thêm: Chế độ sinh hoạt đối với trại viên trong cơ sở giáo dục bắt buộc

Quy định về chế độ ăn và ở của trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Quy định về khám chữa bệnh cho trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment