Quyết định số 704/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)
Số/Ký hiệu: 704/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/05/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 704/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015) được ban hành ngày 19/05/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 704/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 704/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ