Quyết định số 644/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á
Số/Ký hiệu: 644/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 21/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 644/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á được ban hành ngày 21/05/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 644/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 644/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ