Quyết định số 401/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số/Ký hiệu: 401/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 27/03/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 401/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành ngày 27/03/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 401/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 401/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ