Quyết định số 242/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 242/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/02/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 242/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh được ban hành ngày 15/02/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 242/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 242/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ