Quyết định số 140/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông
Số/Ký hiệu: 140/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/01/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 140/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông được ban hành ngày 21/01/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 140/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 140/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ