Quyết định số 1077/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v thành lập Trường Đại học Y Khoa Vinh
Số/Ký hiệu: 1077/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 13/07/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1077/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v thành lập Trường Đại học Y Khoa Vinh được ban hành ngày 13/07/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1077/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1077/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ