Xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về sản phẩm báo chí

Trong hoạt động báo chí, có thể có rất nhiều các hành vi vi phạm liên quan. Một trong số đó là các hành vi sai phẩm trong việc trình bày, phát hành, lưu chiểu sản phẩm báo chí. Dưới đây là việc xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về sản phẩm báo chí theo pháp luật hiện hành.

Vi phạm quy định về trình bày sản phẩm báo chí

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, các hành vi vi phạm về trình bày sản phẩm báo chí dưới đây bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng:

– Không ghi đủ hoặc không ghi đúng nội dung theo quy định về trình bày trên sản phẩm báo chí;

– Trình bày trang 1, bìa 1 không phù hợp với nội dung của sản phẩm báo chí;

– Thay đổi giao diện trang chủ đối với báo điện tử khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ngoài hình phạt tiền thì còn phải tịch thu tang vật vi phạm hành chính những sản phẩm bảo chí trình bày không phù hợp.

Xem thêm: Xử phạt vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí


Vi phạm quy định về phát hành sản phẩm báo chí

Đối với những hành vi vi phạm về phát hành sản phẩm báo chí thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 13 Nghị định 159/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

Mức phạt  Hành vi vi phạm
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng – Không ghi giá bán trên sản phẩm báo chí;

– Bán sản phẩm báo chí lưu hành nội bộ.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng – Cản trở việc phát hành sản phẩm báo chí hợp pháp;

– Bán sản phẩm báo chí nhập khẩu trái phép.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Phát hành sản phẩm báo chí không được phép lưu hành hoặc có quyết định thu hồi, tịch thu.

Bên cạnh hình phạt tiền, người vi phạm tuỳ trong từng trường hợp sẽ bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính, buộc thu hồi hoặc tiêu huỷ sản phẩm báo chí hay buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Xem thêm: Vi phạm quy định về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí


Vi phạm quy định về lưu chiểu sản phẩm báo chí

Việc lưu chiểu sản phẩm báo chí cũng cần đảm bảo các quy định của pháp luật. Và nếu vi phạm một trong những hành vi dưới đây thì bị xử phạt như sau:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi nộp lưu chiểu sản phẩm báo chí không đúng địa điểm, thời gian, số lượng theo quy định.

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Không nộp lưu chiểu sản phẩm báo chí;

+ Không lưu giữ văn bản, bản ghi âm, ghi hình đã phát trên sóng, dữ liệu đã phát trên mạng hoặc lưu giữ không đúng thời gian quy định.

Xem thêm: Mức phạt vi phạm liên quan đến hoạt động báo chí

Mức phạt vi phạm quy định về giấy phép trong hoạt động báo chí

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về sản phẩm báo chí” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment