Xử phạt hành vi vi phạm về nội dung xuất bản phẩm

Nghị định 159/2013/NĐ-CP có quy định về rất nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất bản, trong đó có một số các hành vi xâm phạm quy định về nội dung xuất bản phẩm. Việc xử phạt hành vi vi phạm về nội dung xuất bản phẩm được quy định cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Khi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, chủ thể thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

– Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

– Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

Ngoài việc phải thi hành hình phạt tiền, các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sẽ bị tịch thu và tiêu hủy. Người vi phạm bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề biên tập từ 01 đến 03 tháng và buộc phải xin lỗi cá nhân bị tiết lộ đời tư, bí mật khác.

Xem thêm: Mức phạt vi phạm quy định về giấy phép trong hoạt động báo chí


Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, khi có một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng:

– Phổ biến thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

– Vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

– Thông tin sai sự thật xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài việc phải thi hành hình phạt tiền, các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sẽ bị tịch thu và tiêu hủy. Người vi phạm bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề biên tập từ 01 đến 03 tháng và buộc phải xin lỗi tổ chức, cá nhân bị đưa thông tin sai sự thật làm xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Xem thêm: Mức phạt vi phạm liên quan đến hoạt động báo chí


Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, chủ thể vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng:

– Xuất bản bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;

– Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Ngoài việc phải thi hành hình phạt tiền, các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sẽ bị tịch thu và tiêu hủy. Người vi phạm bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề biên tập từ 01 đến 03 tháng và buộc phải xin lỗi công khai khi xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Xem thêm: Vi phạm quy định về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí


Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, đối với hành vi phổ biến thông tin gây phương hại đến lợi ích quốc gia hoặc gây mất đoàn kết dân tộc thì bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Ngoài việc phải thi hành hình phạt tiền, các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sẽ bị tịch thu và tiêu hủy. Người vi phạm bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề biên tập từ 01 đến 03 tháng.

Xem thêm: Xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về sản phẩm báo chí

Xử phạt vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Xử phạt hành vi vi phạm về nội dung xuất bản phẩm” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment