Vi phạm quy định về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí

Việc đăng tải, xuất bản các thông tin cần đảm bảo tính chính xác, đúng pháp luật. Việc vi phạm quy định về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí được ghi nhận cụ thể với các hành vi vi phạm và mức phạt dưới đây:

Trong hoạt động báo chí, xuất bản, nếu có những hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 Nghị định 159/2013/NĐ-CP thì bị xử phạt như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây thì người vi phạm bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng:

– Không viện dẫn nguồn tin hoặc viện dẫn sai nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí;

– Không ghi rõ họ, tên thật hoặc bút danh của tác giả, nhóm tác giả của tin, bài khi sử dụng để đăng, phát trên báo chí;

– Sử dụng tin, bài để đăng, phát trên báo chí nhưng không biết rõ tên thật, địa chỉ của tác giả, nhóm tác giả.


Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đâythì người vi phạm bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng:

– Đăng, phát thông tin sai sự thật nhưng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng;

– Minh họa, rút tít không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin;

– Đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí, các vấn đề khoa học mới trên tạp chí nghiên cứu chuyên ngành nhưng không có chú dẫn xuất xứ tư liệu;

– Tiết lộ bí mật đời tư khi chưa được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

– Công bố tài liệu, thư riêng của cá nhân khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu hợp pháp tài liệu, bức thư đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

– Đăng, phát ảnh của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tuỳ vào từng hành vi mà người có hành vi vi phạm phải cải chính, xin lỗi.


Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây thì người vi phạm bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

– Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng;

– Miêu tả tỷ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, ảnh;

– Đăng, phát tin, bài, ảnh kích dâm, khỏa thân, hở thân thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

– Đăng, phát thông tin truyền bá hủ tục, mê tín, dị đoan;

– Đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí, các vấn đề khoa học mới chưa được kết luận trên ấn phẩm không phải tạp chí nghiên cứu chuyên ngành;

– Đăng, phát thông tin về thân nhân và các mối quan hệ của cá nhân trong các vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh những thân nhân và các mối quan hệ đó liên quan đến vụ án, vụ việc tiêu cực hoặc chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Khai thác để đăng, phát các văn kiện, tài liệu của tổ chức, tài liệu, thư riêng của cá nhân có liên quan đến các vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang chờ kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng không nêu rõ xuất xứ của các văn kiện, tài liệu, thư riêng;

– Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

Tuỳ vào từng hành vi mà người có hành vi vi phạm bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính và phải cải chính, xin lỗi.

Xem thêm: Mức phạt vi phạm quy định về giấy phép trong hoạt động báo chí, xuất bản


Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

– Đăng, phát bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;

– Đăng, phát thông tin xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính, bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 đến 03 tháng và phải cải chính, xin lỗi.


Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

– Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng;

– Đăng, phát thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính, bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 đến 03 tháng và phải cải chính, xin lỗi.


Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây thì người vi phạm bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng:

– Đăng, phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

– Đăng, phát thông tin gây phương hại đến lợi ích quốc gia hoặc gây mất đoàn kết dân tộc.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính, bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 đến 03 tháng và phải cải chính, xin lỗi.

Xem thêm: Mức phạt vi phạm liên quan đến hoạt động báo chí

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Vi phạm quy định về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment