Vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản

Người có hành vi vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản thì bị xử phạt. Điều 23 Nghị định 159/2013/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Tại Điều 23 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, các hành vi vi phạm quy định về kiên kết trong hoạt động xuất bản được trình bày khá cụ thể.

Trong đó, đối với hành vi ký hợp đồng liên kết sau khi ký quyết định xuất bản thì sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Xem thêm: Nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản


Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Khi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, người đó sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

– Liên kết xuất bản tác phẩm, tài liệu nhưng không có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

– Thực hiện liên kết với đối tác không đủ điều kiện theo quy định.

Xem thêm: Xử phạt hành vi vi phạm về nội dung xuất bản phẩm


Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Khoản 3 Điều 23 Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định mức p hạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng sẽ được áp dụng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Không nộp xuất bản phẩm liên kết cho nhà xuất bản để nộp lưu chiểu theo quy định;

– Không thu hồi quyết định xuất bản khi đối tác liên kết vi phạm hợp đồng liên kết;

– Thay đổi hoặc làm sai lệch nội dung xuất bản phẩm liên kết so với bản thảo đã được tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản ký duyệt.

Bên cạnh việc thực thi hình phạt tiền, những tác phẩm bị làm thay đổi hoặc sai lệch nội dung so với bản thảo đã được ký duyệt sẽ bị tịch thu.

Xem thêm: Mức phạt vi phạm liên quan đến hoạt động báo chí

Mức phạt vi phạm quy định về giấy phép trong hoạt động báo chí


Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 23 Nghị định 159/2013/NĐ-CP sau đây thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng:

– Phát hành xuất bản phẩm liên kết khi chưa có quyết định phát hành;

– Liên kết biên tập sơ bộ bản thảo đối với tác phẩm, tài liệu không được liên kết theo quy định.

Ngoài việc bị áp dụng hình phạt tiền, người thực hiện hành vi còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề biên tập từ 01 đến 03 tháng nếu liên kết biên tập sơ bộ bản thảo đối với tác phẩm, tài liệu không được liên kết theo quy định.

Xem thêm: Vi phạm quy định về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí


Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, đối với hành vi không ký hợp đồng liên kết trong hoạt động xuất bản sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Xem thêm: Xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về sản phẩm báo chí

Xử phạt vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment