Search
Generic filters

Thông tư 44/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: 30/12/2013