Search
Generic filters

Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Công an-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: 28/01/2016

Thông tư liên tịch 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không

Ban hành: 20/04/2016

Hiệu lực: 08/06/2016

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng-Bộ Nội vụ-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Ban hành: 10/10/2014

Hiệu lực: 25/11/2014