Search
Generic filters

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA của Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: 15/05/2016

Thông tư liên tịch 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 9/8/2012

Hiệu lực: 24/09/2012