Search
Generic filters

Chỉ thị số 13/2003/CT-UB của UBND TP Hồ Chí Minh

Chỉ thị 13/2003/CT-UB Về việc triển khai thực hiện các quyết định của ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng ; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Ban hành: 11/7/2003

Chưa biết.