Văn phòng luật sư uy tín ở đâu ? Công ty luật hàng đầu

Văn phòng luật sư uy tín ở đâu ? Công ty luật hàng đầu. Cùng tìm hiểu về điều kiện và thủ tục thành lập VPLS, công ty luật tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư là gì

Theo Điều 33 Luật luật sư 2006, luật luật sư sửa đổi, bổ sung 2012, Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

– Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.

– Tên của văn phòng luật sư do Luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Văn phòng luật sư có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập văn phòng luật sư

– Trưởng văn phòng luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định.

– Văn phòng luật sư phải có trụ sở làm việc.

– Trưởng văn phòng luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, trưởng văn phòng luật sư không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi có văn phòng luật sư phải chuyển về gia nhập Đoàn luật sư nơi có văn phòng luật sư hoặc chi nhánh của văn phòng luật sư.

Thủ tục thành lập văn phòng luật sư

Văn phòng luật sư được thành lập theo trình tự, thủ tục như sau:

Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng luật sư

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư.

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của văn phòng luật sư.

Nơi nộp hồ sơ

Văn phòng luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư là thành viên. 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Văn phòng luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Văn phòng luật sư uy tín

Văn phòng luật sư, công ty luật uy tín là nơi mà các tổ chức, cá nhân tìm đến để được hỗ trợ về mặt pháp lý. Các tiêu chí thể hiện độ uy tín của VPLS, công ty luật như: Tuổi đời của văn phòng, số vụ việc văn phòng nhận, số lượng luật sư và nhân viên làm việc cho văn phòng, giải thưởng văn phòng có.

Công ty luật TNHH Pháp Luật Số là một công ty luật nhiều năm tuổi nghề. Các luật sư thành lập và làm việc ở nhiều mảng như: Hình sự, dân sự, đất đai, kinh doanh…. nhiều kinh nghiệm. Với 03 chi nhánh: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, công ty luật Pháp Luật Số tự hào phục vụ hàng nghìn lượt khách hàng mỗi năm. Chúng tôi nhận các công việc như sau:

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn thành lập công ty, tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh…

Tư vấn về thuế

Dịch vụ kế toán, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính…

Tham gia luật sư bào chữa, bảo vệ các vụ án hình sự, dân sự, đất đai….

 

Leave a Comment