Thông tư số 99/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 99/2006/TT-BTC Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 99/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước được ban hành ngày 20/10/2006 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 99/2006/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 99/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính