Thông tư số 89/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo
Số/Ký hiệu: 89/2006/TT-BTC Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/09/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 89/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo được ban hành ngày 29/09/2006 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 89/2006/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 89/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính