Thông tư số 87/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
Số/Ký hiệu: 87/2006/TT-BTC Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 27/09/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 87/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác được ban hành ngày 27/09/2006 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 87/2006/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 87/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính