Thông tư số 81/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 81/2011/TT-BTC Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 9/6/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 81/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 9/6/2011 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 81/2011/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 81/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính