Thông tư số 66/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Số/Ký hiệu: 66/2011/TT-BTC Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/05/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 66/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được ban hành ngày 18/05/2011 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 66/2011/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 66/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính