Thông tư số 63/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 63/2011/TT- BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 22/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 63/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải được ban hành ngày 22/12/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 63/2011/TT- BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 63/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải