Thông tư số 49/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 49/2011/TT-BTC Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 21/04/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 49/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được ban hành ngày 21/04/2011 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 49/2011/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 49/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính