Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông
Số/Ký hiệu: 46/2012/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 4/12/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông được ban hành ngày 4/12/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo