Thông tư số 43/2010/TT-BYT của Bộ Y tế

Quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” GPP; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc
Số/Ký hiệu: 43/2010/TT-BYT Người ký: Cao Minh Quang
Ngày ban hành: 15/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 43/2010/TT-BYT của Bộ Y tế V/v Quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” GPP; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc được ban hành ngày 15/12/2010 bỏi Bộ Y tế


Xem chi tiết Thông tư 43/2010/TT-BYT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 43/2010/TT-BYT của Bộ Y tế