Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thuỷ nội địa
Số/Ký hiệu: 40/2010/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thuỷ nội địa được ban hành ngày 31/12/2010 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 40/2010/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải