Thông tư số 34/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định danh mục, biện pháp bảo đảm an toàn đối với phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen)
Số/Ký hiệu: 34/2012/TT-BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 22/08/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 34/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định danh mục, biện pháp bảo đảm an toàn đối với phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen) được ban hành ngày 22/08/2012 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 34/2012/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 34/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải