Thông tư số 33/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Số/Ký hiệu: 33/2010/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 15/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 33/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành ngày 15/10/2010 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 33/2010/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 33/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải