Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ
Số/Ký hiệu: 30/2010/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 1/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ được ban hành ngày 1/10/2010 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 30/2010/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải