Thông tư số 26/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Số/Ký hiệu: 26/2011/TT- BKHCN Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 4/10/2011

Ngày có hiệu lực: 20/11/2011

Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 26/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ V/v Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa được ban hành ngày 4/10/2011 bỏi Bộ Khoa học và Công nghệ


Xem chi tiết Thông tư 26/2011/TT- BKHCN tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 26/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ