Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề
Số/Ký hiệu: 24/2011/TT-BLĐTBXH Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 21/09/2011

Ngày có hiệu lực: 04/11/2011

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội V/v Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề được ban hành ngày 21/09/2011 bỏi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội


Xem chi tiết Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội