Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Số/Ký hiệu: 22/2008/TT-BGDĐT Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 23/04/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được ban hành ngày 23/04/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo