Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
Số/Ký hiệu: 21/2008/TT-BGDĐT Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 22/04/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục được ban hành ngày 22/04/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo