Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 20/2010/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 30/07/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ được ban hành ngày 30/07/2010 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 20/2010/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải