Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề
Số/Ký hiệu: 19/2011/TT-BLĐTBXH Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 21/07/2011

Ngày có hiệu lực: 06/09/2011

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội V/v Quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề được ban hành ngày 21/07/2011 bỏi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội


Xem chi tiết Thông tư 19/2011/TT-BLĐTBXH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội