Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế

Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
Số/Ký hiệu: 17/2012/TT-BYT Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 24/10/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế V/v Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh được ban hành ngày 24/10/2012 bỏi Bộ Y tế


Xem chi tiết Thông tư 17/2012/TT-BYT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế