Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
Số/Ký hiệu: 13/2010/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 15/04/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non được ban hành ngày 15/04/2010 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo