Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
Số/Ký hiệu: 12/2012/TT-BGDĐT Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 3/4/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục được ban hành ngày 3/4/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo