Thông tư số 12/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
Số/Ký hiệu: 12/2011/TT-NHNN Người ký: Nguyễn Toàn Thắng
Ngày ban hành: 17/05/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 12/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước được ban hành ngày 17/05/2011 bỏi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Xem chi tiết Thông tư 12/2011/TT-NHNN tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 12/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam