Thông tư số 10/2011/TT-BYT của Bộ Y tế

Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 10/2011/TT-BYT Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 25/02/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 10/2011/TT-BYT của Bộ Y tế V/v Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được ban hành ngày 25/02/2011 bỏi Bộ Y tế


Xem chi tiết Thông tư 10/2011/TT-BYT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 10/2011/TT-BYT của Bộ Y tế