Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
Số/Ký hiệu: 10/2006/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 1/11/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia được ban hành ngày 1/11/2006 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 10/2006/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải