Thông tư số 09/2011/TT-BCT của Bộ Công thương

Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 09/2011/TT-BCT Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 30/03/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 09/2011/TT-BCT của Bộ Công thương V/v Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương được ban hành ngày 30/03/2011 bỏi Bộ Công thương


Xem chi tiết Thông tư 09/2011/TT-BCT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 09/2011/TT-BCT của Bộ Công thương