Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Số/Ký hiệu: 07/2012/TT-BGDĐT Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 17/02/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được ban hành ngày 17/02/2012 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo