Thông tư số 05/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông do Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ
Số/Ký hiệu: 05/2008/TT-BTC Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 14/01/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 05/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông do Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được ban hành ngày 14/01/2008 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 05/2008/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 05/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính