Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Số/Ký hiệu: 04/2012/TT-BNV Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 31/08/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố được ban hành ngày 31/08/2012 bỏi Bộ Nội vụ


Xem chi tiết Thông tư 04/2012/TT-BNV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ