Thông tư số 03/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011  của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu  phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
Số/Ký hiệu: 03/2012/TT-BNV Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/06/2012

Ngày có hiệu lực: 15/08/2012

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 03/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011  của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu  phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước được ban hành ngày 26/06/2012 bỏi Bộ Nội vụ


Xem chi tiết Thông tư 03/2012/TT-BNV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 03/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ