Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Số/Ký hiệu: 01/2011/TT-BNV Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 19/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được ban hành ngày 19/01/2011 bỏi Bộ Nội vụ


Xem chi tiết Thông tư 01/2011/TT-BNV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ