Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA của Bộ Tài chính-Bộ Công an-Bộ Công thương

Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩulưu thông trên thị truờng
Số/Ký hiệu: 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA Người ký: Phạm Quý Ngọ, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 12/5/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính-Bộ Công an-Bộ Công thương Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA của Bộ Tài chính-Bộ Công an-Bộ Công thương V/v Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩulưu thông trên thị truờng được ban hành ngày 12/5/2011 bỏi Bộ Tài chính-Bộ Công an-Bộ Công thương


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA của Bộ Tài chính-Bộ Công an-Bộ Công thương